The Most Trusted Name in DNA Testing

mobile     location:
English
dna paternity test Philippines,DNA Paternity Test

 1. Libreng Kit para sa Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Kapayapaan ng Isip
 2. DNA test habang buntis
 3. Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Legal na layunin
 4. Pagsusuri ng DNA para sa Imigrasyon
 5. Pagsusuri ng DNA sa Magkapatid


 • 100% Wastong Pagsusuri ng DNA Lahat ng DNA ay Sinusuri ng Dalawang Beses
  Alamin Pa
 • Paliwanag ng proseso ng pagsusuri sa pagka-ama
  Alamin Pa


 • ABO Blood Types can be used to calculate paternity?
  Alamin Pa
 • Eye colour can be used to determine paternity?
  Alamin Pa
 • Consent is require to test a person's DNA sample?
  Alamin Pa
 • DNA can be used to help solve crimes?
  Alamin Pa

Pagsusuri ng Paghahambing ng Y-Chromosome

Ang pagsusuri ng DNA para sa Y-chromosome ng DNA Diagnostics Centre ay ginagawa upang malaman kung ang dalawa o higit pa na mga lalaki ay may biyolohikal na relasyon sa panig ng kanilang ama. Sa pagsusuri na ito, direktang kinukumpara ang DNA ng isang lalaki sa DNA ng iba pang lalaki upang matukoy kung sila ay may kaugnayan sa panig ng kanilang mga ama. Naiiba ito sa pagsusuri ng lahi sa pagka-ama, na kung saan tinutukoy ng pagsusuri ng lahi  sa pagka-ama ang haplogroup ng kanunu-nunuan mo base sa iyong DNA lamang.

Ang pagsusuri ng paghahambing ng Y-chromosome ay maaaring gamitin sa pagpapatunay ng relasyong pampamilya kapag ang umano’y ama ng isang lalaki ay hindi available para sa pagsusuri sa pagka-ama at ang iba pang mga pagsusuri ng DNA ng pampamilyang relasyon ay hindi maaaring gamitin sa sitwasyon.

Namamana ng isang anak na lalaki ang kanyang Y chromosome mula sa kanyang ama, at ang chromosome na ito ay nagkakamit ng kaunti o walang pagbabago. Dahil sa katunayang ito, ang mga Y chromosome ng mga lalaki ay maaaring i-profile at ikumpara upang matukoy kung ang mga indibidwal ay may biyolohikal na relasyon sa panig ng kanilang mga ama. Ang mga lalaking may relasyon biyolohikal sa panig ng kanilang mga ama ay magpapakita ng identikal na Y-STR profile, habang ang mga lalaking walang kaugnayan ay magpapakita ng kakaibang Y-STR profile.

Tandaan: Habang ang pagsusuri ng paghahambing ng Y-chromosome ay maaaring makapagtukoy kung ang mga lalaking indibidwal ay may kaugnayan sa panig ng ama, hindi nito matutukoy ang uri ng relasyon—kung sila ba ay mag-ama, mag-tito, mag-lolo, etc.

I-click ang mga link sa ibaba para sa karagdagang kaalaman tungkol sa pagsusuri ng Y-STR mula sa DNA Diagnostics Centre.

Sino ang sinusuri? dna paternity test Philippines,DNA Paternity Test

Paano kinokolekta ang mga sample ng DNA? Cheap DNA Testing Philippines,Cheap dna testing

Ano ang lalabas sa resulta ng pagsusuri ng paghahambing ng Y-chromosome? Cheap DNA Testing Philippines,Cheap dna testing

Para sa anumang katanungan tungkol sa pagsusuri ng DNA sa lahi ng pagka-ama, tumawag sa (02) 5462904.

Para sa impormasyon tungkol sa pagsusuri ng DNA para sa pagdetermina kung ang mga indibidwal ay may relasyon sa panig ng ina, bisitahin ang aming pahina ng Pagsusuri ng mtDNA Sequence.

 

Bumili ng Pagsusuri ng Paghahambing ng Y-STR

Paghahambing ng Y-chromosome para sa legal na layunin

Para mag-order ng pagsusuring legal, tumawag sa (02) 5462904.


Paghahambing ng Y-chromosome para sa kapayapaan ng isip

Para mag-order ng pagsusuri, tumawag sa (02) 5462904.

 

Explanasyon ng Pagka-ama  |   Mga Serbisyo sa Pagsusuri ng DNA  |   Katanungan  |   Tungkol sa Amin  |   Kontakin Kami  |   Home