The Most Trusted Name in DNA Testing

mobile     location:
English
DNA Testing Philippines,dna testing

 1. Libreng Kit para sa Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Kapayapaan ng Isip
 2. DNA test habang buntis
 3. Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Legal na layunin
 4. Pagsusuri ng DNA para sa Imigrasyon
 5. Pagsusuri ng DNA sa Magkapatid


 • 100% Wastong Pagsusuri ng DNA Lahat ng DNA ay Sinusuri ng Dalawang Beses
  Alamin Pa
 • Paliwanag ng proseso ng pagsusuri sa pagka-ama
  Alamin Pa


 • ABO Blood Types can be used to calculate paternity?
  Alamin Pa
 • Eye colour can be used to determine paternity?
  Alamin Pa
 • Consent is require to test a person's DNA sample?
  Alamin Pa
 • DNA can be used to help solve crimes?
  Alamin Pa

Pagsusuri ng DNA para sa Twin Zygosity

Ang pagsusuri ng DNA para sa twin zygosity mula sa DNA Diagnostics Center ay ay maaaring matukoy kung ang kambal na magkapatid ay identical o fraternal na kambal. Ang kambal at mga magulang ng kambal ay madalas na nagpapagawa ng ganitong uri ng genetic na pagsusuri upang matugunan ang kanilang personal na kuryusidad. Ang iba ay pinapagawa ang pagsusuri para sa kambal bilang isang pananggalang para sa posibleng hinaharap na mga medikal na emergency--ang kambal na identical ay perpektong organ at tissue donors para sa isa't isa.

Ang kambal na identical ay nanggagaling sa iisang zygote - ang unyon ng isang egg cell at isa sperm cell sa panahon ng paglilihi. Dahil sa nanggagaling sila sa iisang zygote na naghahati, ang kambal na identical ay magkapareho ng kanilang DNA profile.

Ang kambal na fraternal ay nanggagaling sa dalawang magkaibang zygote -- dalawang egg cell na na-fertilize bg dalawang sperm cell. Dahil nanggagaling sila sa dalawang zygote, ang kambal na fraternal ay magkaiba ng DNA profile. Ang kanilang mga profile ay kasing-iba ng mga magkapatid na hindi kambal.

Sa pamamagitan ng pagkumpara ng mga genetic profile ng kambal, maaaring matukoy ng DNA Diagnostics Center kung anong klaseng kambal sila.

Bisitahin ang mga link sa ibaba para sa karagdagang kaalaman tungkol sa pagsusuri ng DNA para sa twin zygosity mula sa DNA Diagnostics Center.

Sino ang sinusuri? Cheap DNA Testing Philippines,Cheap dna testing

Paano kinokolekta ang mga sample ng DNA? Cheap DNA Testing Philippines,Cheap dna testing

Ano ang sasabihin ng resulta ng pagsusuri ng DNA para sa Twin Zygosity?

Kung may mga katanungan tungkol sa pagsusuri ng DNA para sa twin zygosity, tumawag sa (02) 5462904.

 

Bumili ng Pagsusuri ng DNA para sa Twin Zygosity

Pagsusuri ng DNA para sa twin zygosity para sa legal na layunin

Para mag-order ng legal na pagsusuri, tumawag sa (02) 5462904.


Pagsusuri ng DNA para sa twin zygosity para sa kapayapaan ng isip

Bumili ng pagsusuri gamit ang aming online order form o sa pagtawag sa (02) 5462904.

 

Explanasyon ng Pagka-ama  |   Mga Serbisyo sa Pagsusuri ng DNA  |   Katanungan  |   Tungkol sa Amin  |   Kontakin Kami  |   Home