The Most Trusted Name in DNA Testing

mobile     location:
English
dna paternity test Philippines,DNA Paternity Test

 1. Libreng Kit para sa Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Kapayapaan ng Isip
 2. DNA test habang buntis
 3. Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Legal na layunin
 4. Pagsusuri ng DNA para sa Imigrasyon
 5. Pagsusuri ng DNA sa Magkapatid


 • 100% Wastong Pagsusuri ng DNA Lahat ng DNA ay Sinusuri ng Dalawang Beses
  Alamin Pa
 • Paliwanag ng proseso ng pagsusuri sa pagka-ama
  Alamin Pa


 • ABO Blood Types can be used to calculate paternity?
  Alamin Pa
 • Eye colour can be used to determine paternity?
  Alamin Pa
 • Consent is require to test a person's DNA sample?
  Alamin Pa
 • DNA can be used to help solve crimes?
  Alamin Pa

Pagsusuri ng DNA sa Magkapatid

Pagsusuri sa magkapatid (Siblingship testing) mula sa DNA Diagnostics Center ay maaaring makatulong sa dalawang indibidwal upang mapatunayan kung sila ay buo o kalahating kapatid. Ang ganitong uri ng pagsusuri ay kadalasang isinasagawa kapag ang diumano’y ama ay hindi available para sa pagsusuri sa pagka-ama, at gustong malaman ng diumano’y magkapatid kung ang isa o dalawang magulang nila ay magkapareho.

Ang DNA Diagnostics Center ay nagsasagawa ng dalawang uri ng pagsusuri para sa magkapatid:

 • Pagsusuri para sa Half Siblingship. Ang pagsusuri na ito ay isinasagawa kapag ang dalawang diumano’y magkapatid ay naniniwala na pareho sila ng isang biyolohikal na magulang (halimbawang ang dalawang magkapatid ay magkaiba ng biyolohikal na ina ngunit gustong malaman kung pareho sila ng biyolohikal na ama).
 • Pagsusuri para sa Full Siblingship. Ang pagsusuring ito ay isinasagawa kapag ang dalawang magkapatid ay magkapareho ng isang biyolohikal na magulang at gustong malaman kung magkapareho sila ng dalawang magulang (halimbawang ang dalawang magkapatid ay pareho ng biyolohikal na ina at gustong malaman kung pareho rin sila ng biyolohikal na ama).

Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa pagsusuri sa magkapatid ng DNA Diagnostics Center, mangyaring tignan ang sumusunod na mga link.

Sino ang sinusuri?? DNA Testing Philippines,dna testing

Paano kinokolekta ang mga sample ng DNA?

Ano ang sasabihin ng resulta ng pagsusuri ng DNA ng magkapatid? DNA Testing Philippines,dna testing

Para sa anumang katanungan tungkol sa pagsusuri ng DNA para sa magkapatid, mangyaring tumawag sa (02) 5462904.

 

Kumuha ng Pagsusuri ng DNA para sa Magkapatid

Para sa Legal na Layunin

Pagsusuri ng DNA para sa Buong Magkapatid para sa legal na layunin

Para mag-order ng legal na pagsusuri, tumawag sa (02) 5462904.


Pagsusuri ng DNA para sa kalahating magkapatid para sa legal na layunin

Para mag-order ng legal test, tumawag sa (02) 5462904.

Para sa Kapayapaan ng Isip

Pagsusuri ng DNA para sa buong magkapatid para sa kapayapaan ng isip

Bumili ng pagsusuri gamit ng aming online order form o sa pagtawag sa (02) 5462904


Pagsusuri ng DNA para sa kalahating magkapatid para sa kapayapaan ng isip

Bumili ng pagsusuri gamit ang aming online order form o sa pagtawag sa (02) 5462904.

 

Explanasyon ng Pagka-ama  |   Mga Serbisyo sa Pagsusuri ng DNA  |   Katanungan  |   Tungkol sa Amin  |   Kontakin Kami  |   Home