The Most Trusted Name in DNA Testing

mobile     location:
English
Cheap DNA Testing Philippines,Cheap dna testing

 1. Libreng Kit para sa Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Kapayapaan ng Isip
 2. DNA test habang buntis
 3. Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Legal na layunin
 4. Pagsusuri ng DNA para sa Imigrasyon
 5. Pagsusuri ng DNA sa Magkapatid


 • 100% Wastong Pagsusuri ng DNA Lahat ng DNA ay Sinusuri ng Dalawang Beses
  Alamin Pa
 • Paliwanag ng proseso ng pagsusuri sa pagka-ama
  Alamin Pa


 • ABO Blood Types can be used to calculate paternity?
  Alamin Pa
 • Eye colour can be used to determine paternity?
  Alamin Pa
 • Consent is require to test a person's DNA sample?
  Alamin Pa
 • DNA can be used to help solve crimes?
  Alamin Pa

Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Kapayapaan ng Isip

DNA Testing Philippines,dna testingAng pagsusuri ng DNA para sa pagka-ama ng DNA Diagnostics Center ay makakatulong sa iyo na ilagay sa pahinga ang anumang pagdududa tungkol sa pagka-ama ng iyong anak.

Ang isang pagsusuri sa pagka-ama ay ginagawa sa pamamagitan ng paghahambing ng DNA profile ng isang bata sa isang diumano’y ama (at kadalasan pati ang ina). Sapagkat namamana ng bata ang kalahati ng kanyang DNA mula sa bawat biyolohikal na magulang,ang naturang paghahambing ay makapagpapakita kung ang bata ay may namanang DNA mula sa diumano’y ama. Kapag ang mga indibidwal ay may biyolohikal na kaugnayan bilang magulang at anak, ang kanilang DNA profile ay magpapakita ng predictable na pattern ng genetic inheritance.

Ang pagsusuri sa pagka-ama para sa kapayapaan ng isip, tinatawag din na private o in-home na pagsusuri sa pagka-ama, ay characterized sa pamamagitan ng proseso ng pagkolekta ng sariling sample (self-collection). Magpapadala kami ng mga kit para sa koleksyon ng sample sa mga susuriing partido. Sila ang magsasagawa ng sariling buccal swabbing para mangolekta ng kanilang mga DNA sample. Dahil sa paraan ng nito ng koleksyon, ang pribadong (private) pagsusuri sa pagka-ama ay nagbibigay ng resulta na hindi maaaring gamitin para sa legal na layunin. Kasama sa kit ang mga consent form na kailangan pirmahan at ipadala kasama ang mga sample at kabayaran.

Kung may anumang posibleng dahilan na kakailanganin mo ang resulta ng pagsusuri ng DNA para sa legal na layunin, mangyaring tignan ang aming serbisyo ng legal na pagsusuri ng DNA sa pagka-ama.

 • Pagsusuri sa pagka-ama para sa kapayapaan ng isip. Kapag kailangan mo lang ng resulta para mapawi ang kuryusidad mo tungkol sa pagka-ama mo sa iyong anak, kunsiderahin ang pribadong pagsusuri sa pagka-ama. Tandaan: Ang resulta ng pagsusuri para sa kapayapaan ng isip ay hindi madedepensahan sa korte kung kaya’t hindi ito maaaring gamitin para sa legal na layunin.
 • Legal na pagsusuri sa pagka-ama. Gamitin ang opsyon na ito kapag kailangan mo ng resulta ng pagsusuri sa pagka-ama para sa anumang legal na layunin. Ang legal na pagsusuri ng DNA mula sa DNA Diagnostics Center ay sumusunod sa isang mahigpit na pamamaraan ng chain of custody, kaya nagagawang legal na madepensahan ang resulta. Ang aming mga legal na pagsusuri ay madalas na ginagamit sa mga kaso sa batas pampamilya, tulad ng pagsuporta sa anak o kustodiya ng bata, pati narin sa mga kaso sa imigrasyon.

Kung hindi sigurado kung anong opsyon ng pagsusuri ng pagka-ama ang tama para sa iyo, tumawag sa (02) 5462904

Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa pribadong pagsusuri sa pagka-ama mula sa DDC, i-click ang mga link sa ibaba.

Sino ang sinusuri?

Paano kinokolekta ang mga sample ng DNA?

Ano ang sasabihin ng resulta ng pagsusuri?


Bumili ng isang In-Home na Pagsusuri sa Pagka-ama

Mangyaring tandaan na para magawa ang pagsusuri sa pagka-ama, kailangan muna makuha ang pahintulot mula sa lahat ng partidong susuriin. Kung ang batang susuriin ay mas bata sa 18 taon, ang magulang o sinumang may responsibilidad bilang magulang ng bata ang kailangan magbigay ng pahintulot para masuri ang DNA ng bata.

 

Explanasyon ng Pagka-ama  |   Mga Serbisyo sa Pagsusuri ng DNA  |   Katanungan  |   Tungkol sa Amin  |   Kontakin Kami  |   Home