The Most Trusted Name in DNA Testing

mobile     location:
English
Cheap DNA Testing Philippines,Cheap dna testing

 1. Libreng Kit para sa Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Kapayapaan ng Isip
 2. DNA test habang buntis
 3. Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Legal na layunin
 4. Pagsusuri ng DNA para sa Imigrasyon
 5. Pagsusuri ng DNA sa Magkapatid


 • 100% Wastong Pagsusuri ng DNA Lahat ng DNA ay Sinusuri ng Dalawang Beses
  Alamin Pa
 • Paliwanag ng proseso ng pagsusuri sa pagka-ama
  Alamin Pa


 • ABO Blood Types can be used to calculate paternity?
  Alamin Pa
 • Eye colour can be used to determine paternity?
  Alamin Pa
 • Consent is require to test a person's DNA sample?
  Alamin Pa
 • DNA can be used to help solve crimes?
  Alamin Pa

Paghahambing ng mtDNA

Ang pagsusuri para sa paghahambing ng mtDNA ng DNA Diagnostics Centre ay isang mahalagang instrumento sa pagtukoy kung ang mga indibidwal ay may biyolohikal na kaugnayan sa panig ng kanilang mga ina. Direktang kinukumpara ng pagsusuri na ito ang iyong DNA sa DNA ng isang posibleng kamag-anak upang mapatunayan kung kayo ay may kaugnayan sa panig ng iyong ina. Naiiba ito sa pagsusuri ng lahi sa pagka-ina, na kung saan tinutukoy ng pagsusuri ng lahi  sa pagka-ina ang haplogroup ng kanunu-nunuan mo base sa iyong DNA lamang.

Ang katagang mtDNA ay pinaikli na mitochondrial DNA, na isang uri ng DNA na nakikita sa mitochondria, o gumagawa ng enerhiya “powerhouse”, sa mga selula. Ang Mitochondrial DNA ay napapasa ng isang ina sa kanyang mga anak, kung kaya’t ito ay malaking pakinabang sa pagsinag ng lahi sa pagka-ina ng isang indibidwal. (Habang parehong anak na lalaki at babae ang nagmamana ng mtDNA mula sa kanilang ina, ang mga anak na babae lamang ang nakakapasa ng kanilang mtDNA sa kanilang mga anak.)

Sa isang mtDNA na pagsusuri ng lahi sa pagka-ina, ang mtDNA ng mga sinuring partido ay nakalagay sa isang sequence (tinutukoy ang order ng mga DNA molecule sa kanilang mtDNA.) Ang sequence na ito ay kinukumpara upang matukoy kung ang mga indibidwal ay magkapareho ng lahi sa pagka-ina. Ang sequence ng mtDNA ng mga indibidwal na may kaugnayang maternal, ay magpapakita ng pagkakatulad.

Bisitahin ang mga link sa ibaba para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagsusuri ng mtDNA ng DNA Diagnostics Centre.

Sino ang sinusuri? Cheap DNA Testing Philippines,Cheap dna testing

Paano kinokolekta ang mga sample ng DNA? DNA Testing Philippines,dna testing

Ano ang lalabas sa resulta ng pagsusuri ng paghahambing ng mitochondrial DNA? Cheap DNA Testing Philippines,Cheap dna testing

 

Mangyaring tumawag sa (02) 5462904 kung mayroon kayong katanungan tungkol sa analysis ng sequence ng mtDNA.

Bumili ng mtDNA na Pagsusuri ng Lahi sa Pagka-ina

Pagsusuri sa paghahambing ng mtDNA para sa legal na layunin

Para mag-order ng isang legal na pagsusuri ng mtDNA, tumawag sa (02) 5462904.


Pagsusuri sa paghahambing ng mtDNA para sa kapayapaan ng isip

Para mag-order ng isang pagsusuri ng mtDNA, tumawag sa (02) 5462904.

 

Explanasyon ng Pagka-ama  |   Mga Serbisyo sa Pagsusuri ng DNA  |   Katanungan  |   Tungkol sa Amin  |   Kontakin Kami  |   Home