The Most Trusted Name in DNA Testing

mobile     location:
English
DNA Testing Philippines,dna testing

 1. Libreng Kit para sa Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Kapayapaan ng Isip
 2. DNA test habang buntis
 3. Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Legal na layunin
 4. Pagsusuri ng DNA para sa Imigrasyon
 5. Pagsusuri ng DNA sa Magkapatid


 • 100% Wastong Pagsusuri ng DNA Lahat ng DNA ay Sinusuri ng Dalawang Beses
  Alamin Pa
 • Paliwanag ng proseso ng pagsusuri sa pagka-ama
  Alamin Pa


 • ABO Blood Types can be used to calculate paternity?
  Alamin Pa
 • Eye colour can be used to determine paternity?
  Alamin Pa
 • Consent is require to test a person's DNA sample?
  Alamin Pa
 • DNA can be used to help solve crimes?
  Alamin Pa

Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ina

Kapag may pagdududa sa pagka-ina ng isang bata, ang pagsusuri sa pagka-ina ng DNA Diagnostics Center ay makapagbibigay ng depinitibong resulta na kailangan ng pamilya.

Ang pagsusuri sa pagka-ina ay kapaki-pakinabang sa iba’t ibang sitwasyon, kabilang ang:

 • Kapag ang isang inampong bata at isang nagpa-ampon na ina ay nagkita muli matapos ang ilang taon ng paghihiwalay at gustong kumpirmahin ang kanilang biyolohikal na relasyon
 • Kapag ang isang ina na naglihi sa pamamagitan ng in vitro fertilization ay nais na kumpirmahin na tama ang implanted embryo sa kanyang bahay-bata
 • Kapag ang isang pamilya o tauhan ng ospital ay may pangamba na may naganap na baby switching sa nursery ng ospital

Ang isang pagsusuri sa pagka-ina ay gumagana sa parehong paraan tulad ng isang pagsusuri  sa pagka-ama. Ang genetic profile ng bata ay kinukumpara laban sa kanyang diumano’y ina, at sinusuri mabuti ng isang ekspertong DNA analyst ang kanilang mga profile para sa ebidensiya ng DNA inheritance mula ina sa anak.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagsusuri ng DNA sa pagka-ina mula sa DNA Diagnostics Center, tignan ang mga link sa ibaba.

Sino ang sinusuri? DNA Testing Philippines,dna testing

Paano kinokolekta ang mga sample ng DNA??

Ano ang sasabihin ng resulta ng pagsusuri sa pagka-ina? DNA Testing Philippines,dna testing

Kung may mga katanungan tungkol sa pagsusuri sa pagka-ina, tumawag sa (02) 5462904. Ang aming mga mahuhusay na DNA testing specialist ay naka-stand-by.

 

Bumili ng isang Pagsusuri sa DNA sa Pagka-ina

Pagsusuri ng DNA sa pagka-ina para sa legal na layunin

Para mag-order ng isang legal na pagsusuri, mangyaring tumawag sa (02) 5462904.


Pagsusuri ng DNA sa pagka-ina para sa kapayapaan ng isip

Bumili ng isang pagsusuri sa pagka-ina gamit ang aming online order form o sa pagtawag sa (02) 5462904


 

Explanasyon ng Pagka-ama  |   Mga Serbisyo sa Pagsusuri ng DNA  |   Katanungan  |   Tungkol sa Amin  |   Kontakin Kami  |   Home