The Most Trusted Name in DNA Testing

mobile     location:
English
legal dna test,legal dna test Philippines

 1. Libreng Kit para sa Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Kapayapaan ng Isip
 2. DNA test habang buntis
 3. Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Legal na layunin
 4. Pagsusuri ng DNA para sa Imigrasyon
 5. Pagsusuri ng DNA sa Magkapatid


 • 100% Wastong Pagsusuri ng DNA Lahat ng DNA ay Sinusuri ng Dalawang Beses
  Alamin Pa
 • Paliwanag ng proseso ng pagsusuri sa pagka-ama
  Alamin Pa


 • ABO Blood Types can be used to calculate paternity?
  Alamin Pa
 • Eye colour can be used to determine paternity?
  Alamin Pa
 • Consent is require to test a person's DNA sample?
  Alamin Pa
 • DNA can be used to help solve crimes?
  Alamin Pa

Pagsusuri ng DNA para sa Imigrasyon

Ang DNA Diagnostics Centre ay nag-aalok ng iba’t ibang klase ng serbisyo ng pagsusuri ng DNA upang makatulong sa mga indibidwal na kailangan magbigay ng ebidensiya ng relasyong biyolohikal para sa layunin ng imigrasyon.

Mayroon kaming isang espesyal na Immigration Department na nakatutok sa pagtatrabaho kasama ang mga solisitor ng imigrasyon at ng kanilang mga kliyente. Sa pamamagitan ng genetic testing, maaari kaming magbigay ng mga patunay ng biyolohikal na relasyon na kailangan upang makumpleto ang mga pangangailangan ng mga Entry Clearance Officer (ECO) ng British High Commission, British embahada, at ng Immigration and Nationality Directorate (IND). Ang aming Immigration Department, na may higit na isang dekada ng karanasan, ay lubhang pamilyar sa mga patakaran at alituntunin sa imigrasyon ng iba’t ibang ahensya at bansa.

Batay sa IND, UK embahada at maraming mga opisina ng imigrasyon sa buong mundo, ang mga laboratoryo na gumagawa ng pagsusuri ng DNA para sa layunin ng imigrasyon ay kinakailangang may sertipikasyon mula sa International Organization of Standardization (ISO). Ang aming laboratory ay sertipikado ng ISO para sa kahusayan ng laboratory ayon sa ISO/IEC 17025 na pamantayan. Ito rin ay accredited ng American Association of Blood Banks (AABB), isang organisasyon na humihiling ng pinakamataas na pamantayan sa pagsusuri ng DNA. Mangyaring basahin ang aming pahina ng Akreditasyon ng Laboratoryo para sa karagdagang impormasyon tungkol sa sertipikasyon at akreditasyon ng aming laboratory.

Maraming kliyente ang gumagamit ng mga iba’t ibang pagsusuri ng DNA ng DNA Diagnostics Centre para mapatunayan ang mga relasyong biyolohikal sa mga mamamayan ng UK na nag-isponsor ng kanilang imigrasyon sa UK. Ang aming mga pagsusuri sa pagka-ama at iba pang mga pagsusuri ng pampamilyang relasyon ay nagbibigay ng 100% wastong resulta na kadalasan ay lumalampas pa sa mga requirement ng pagsusuri ng DNA para sa imigrasyon ng iba’t ibang bansa.

 

Paano Gumagana ang Proseso

Ang sumusunod ay isang maikling pangkalahatang ideya ng proseso ng pagsusuri ng DNA para sa imigrasyon ng DNA Diagnostics Centre.

 1. Isang solisitor ng imigrasyon o pribadong kliyente ay nagpapadala ng instruksiyon sa DNA Diagnostics Centre sa pamamagitan ng email, fax, sulat, o sa paggamit ng isa sa mga instruksiyon na button sa ibaba. Kailangan nakasaad sa instruksiyon ang relasyon na kailangan patunayan: mga buong pangalan, araw ng kapanganakan, at contact na impormasyon ng lahat ng mga partidong kasali sa pagsusuri; at anumang may kinalaman na impormasyon sa petsa ng hearing. Ang contact na detalye ng general practitioner (GP) o doctor ay kailangan din mabigay, maliban na lang kung ibig ng kliyente na gamitin ang isa sa mga site ng koleksyon ng DNA Diagnostics Centre.
 2. Ang DNA Diagnostics Centre ay nagko-koordinate ng appointment ng pagkolekta ng sample at nagpapadala ng mga kits sa mga GP ng mga kliyente or sa sariling mga site ng koleksyon.
 3. Sa sandaling nakuha ng laboratory ang mga pinadalang sample, ito’y sinusuri.
 4. Kapag nakumpleto ang pagsusuri, pinapadala namin sa solicitor o kliyente ang resulta ng pagsusuri ng DNA at anumang mga kinakailangan pa na sumusuportang dokumentasyon.

Tumawag sa (02) 5462904 at ang masasagot ng aming Immigration Department ang anumang katanungan tungkol sa proseso.

 

Magbigay ng Instruksiyon para sa Pagsusuri ng DNA para sa Imigrasyon

Kung ikaw ay isang pribadong kliyente na nangangailangan ng pagsusuri ng DNA para sa layunin ng imigrasyon, tumawag sa (02) 5462904.

 

Explanasyon ng Pagka-ama  |   Mga Serbisyo sa Pagsusuri ng DNA  |   Katanungan  |   Tungkol sa Amin  |   Kontakin Kami  |   Home