The Most Trusted Name in DNA Testing

mobile     location:
English
legal dna test,legal dna test Philippines

 1. Libreng Kit para sa Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Kapayapaan ng Isip
 2. DNA test habang buntis
 3. Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Legal na layunin
 4. Pagsusuri ng DNA para sa Imigrasyon
 5. Pagsusuri ng DNA sa Magkapatid


 • 100% Wastong Pagsusuri ng DNA Lahat ng DNA ay Sinusuri ng Dalawang Beses
  Alamin Pa
 • Paliwanag ng proseso ng pagsusuri sa pagka-ama
  Alamin Pa


 • ABO Blood Types can be used to calculate paternity?
  Alamin Pa
 • Eye colour can be used to determine paternity?
  Alamin Pa
 • Consent is require to test a person's DNA sample?
  Alamin Pa
 • DNA can be used to help solve crimes?
  Alamin Pa

Pagsusuri ng DNA sa Pagka-Lolo at Lola

Ang pagsusuri ng DNA sa pagka-lolo at lola (o grandparentage DNA testing) mula sa DNA Diagnostics Center ay makakatulong sa iyo para sagutin ang mga katanungan tungkol sa relasyon inyong ng pamilya.

Ang pagsusuri sa pagka-lolo at lola ay maaaring tumukoy kung ang isang bata ay may biyolohikal na relasyon sa pares ng lolo at lola. Ang pagsusuring ito ay kadalasang ginagawa kapag ang diumano’y ama ng isang bata ay hindi available para sa pagsusuri sa pagka-ama at ang lolo at lola ay may pagdududa kung ang bata ay talagang may relasyon sa kanila.

Ang isang pagsusuri ng DNA sa pagka-lolo at lola ay base sa katotohanan na ang isang bata ay nagmamana ng kalahati ng kanyang genetic profile mula sa bawat biyolohikal na magulang. Kapag and isa sa magulang ng bata ay wala o namatay na, maaaring gamitin ang lolo at lola para malaman kung sila ay may kontribusyon ng DNA sa genetic profile ng bata (sa halip ng wala o patay na diumano’y magulang).

Mangyaring tignan ang mga link sa ibaba para sa karagdagang kaalaman tungkol sa pagsusuri sa pagka-lolo o lola ng DDC.

Sino ang sinusuri? legal dna test,legal dna test Philippines

Paano kinokolekta ang mga sample ng DNA? legal dna test,legal dna test Philippines

Ano ang sasabihin ng resulta ng pagsusuri ng DNA sa pagka-lolo at lola?

 

Bumili ng Pagsusuri sa Pagka-lolo at lola

Pagsusuri sa Pagka-lolo at lola para sa legal na layunin

Para mag-order ng legal na pagsusuri, mangyaring tumawag sa (02) 5462904.

DNA Testing Philippines,dna testing

Pagsusuri sa Pagka-lolo at lola para sa kapayapaan ng isip

Bumili ng pagsusuri gamit ang aming online order form o sa pagtawag sa (02) 5462904.

DNA Testing Philippines,dna testing

 

Explanasyon ng Pagka-ama  |   Mga Serbisyo sa Pagsusuri ng DNA  |   Katanungan  |   Tungkol sa Amin  |   Kontakin Kami  |   Home