The Most Trusted Name in DNA Testing

mobile     location:
English
DNA Testing Philippines,dna testing

 1. Libreng Kit para sa Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Kapayapaan ng Isip
 2. DNA test habang buntis
 3. Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Legal na layunin
 4. Pagsusuri ng DNA para sa Imigrasyon
 5. Pagsusuri ng DNA sa Magkapatid


 • 100% Wastong Pagsusuri ng DNA Lahat ng DNA ay Sinusuri ng Dalawang Beses
  Alamin Pa
 • Paliwanag ng proseso ng pagsusuri sa pagka-ama
  Alamin Pa


 • ABO Blood Types can be used to calculate paternity?
  Alamin Pa
 • Eye colour can be used to determine paternity?
  Alamin Pa
 • Consent is require to test a person's DNA sample?
  Alamin Pa
 • DNA can be used to help solve crimes?
  Alamin Pa

Pagsusuri ng DNA para sa Genetic Reconstruction

Ang Genetic Reconstruction ay isang komplikadong serye ng pagsusuri ng DNA na maaaring isagawa kapag ang diumano’y ama ay hindi available para sa pagsusuri sa pagka-ama at iba pang genetic test, tulad ng pagsusuri ng DNA sa lolo o lola, ay hindi posibleng maisagawa para malaman (indirectly) kung sino ang ama ng isang bata.

Sa pamamagitan ng paghahambing ng DNA profile ng isang bata sa ilan sa mga kilalang kamag-anak ng umano’y ama, maisasagawa ang pagsusuri ng DNA para sa Genetic Reconstruction upang matukoy kung may biyolohikal na kaugnayan ang bata sa mga kamag-anak ng umano’y ama. Ang mga nasuring partido naman ay maaaring interpretahin ang resulta ng pagsusuri bilang isang hindi direktang indikasyon kung ang bata ay may kaugnayan o wala sa umano’y ama na hindi available.

I-click ang link sa ibaba para sa karagdagang kaalaman tungkol sa genetic reconstruction service ng DDC.

Sino ang ginagawan ng pagsusuri?

Paano kinokolekta ang mga sample ng DNA? DNA Testing Philippines,dna testing

Ano ang malalaman mo sa resulta ng pagsusuri para sa genetic reconstruction?

If you have any questions about genetic reconstructions, please call us at 0845 408 2084.

 

Mag-order ng Pagsusuri ng DNA para sa Genetic Reconstruction

Pagsusuri ng DNA para sa Genetic Reconstruction para sa legal na layunin

Para mag-order ng legal na pagsusuri, tumawag sa (02) 5462904.


Pagsusuri ng DNA para sa Genetic Reconstruction para kapayapaan ng isip

Tumawag sa (02) 5462904 para sa pag-order ng pagsusuri.

 

Explanasyon ng Pagka-ama  |   Mga Serbisyo sa Pagsusuri ng DNA  |   Katanungan  |   Tungkol sa Amin  |   Kontakin Kami  |   Home