The Most Trusted Name in DNA Testing

mobile     location:
English
dna paternity test Philippines,DNA Paternity Test

 1. Libreng Kit para sa Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Kapayapaan ng Isip
 2. DNA test habang buntis
 3. Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Legal na layunin
 4. Pagsusuri ng DNA para sa Imigrasyon
 5. Pagsusuri ng DNA sa Magkapatid


 • 100% Wastong Pagsusuri ng DNA Lahat ng DNA ay Sinusuri ng Dalawang Beses
  Alamin Pa
 • Paliwanag ng proseso ng pagsusuri sa pagka-ama
  Alamin Pa


 • ABO Blood Types can be used to calculate paternity?
  Alamin Pa
 • Eye colour can be used to determine paternity?
  Alamin Pa
 • Consent is require to test a person's DNA sample?
  Alamin Pa
 • DNA can be used to help solve crimes?
  Alamin Pa

Media Enquiries

SA MGA BALITA: Ang DNA Diagnostics Centre ay matagumpay sa pagtataas ng pampublikong kaalaman tungkol sa mga positibo at negatibong aspeto ng pagsusuri ng DNA. Kami ay regular na nakikipag-ugnayan sa media para sa pagtaas ng kaalaman ng tao tungkol dito.

Ang pagkuha ng isang pagsusuri ay maaaring magbigay ng seryosong emosyonal na epekto sa buhay ng mga tao sa iyong paligid, partikular na sa bata. Dahil dito, hinihikayat namin na isipin muna ninyong mabuti ang magiging kahihinatnan sa isang resulta na maaaring hindi ninyo inaasahan.

Ang mga Media Enquiries ay dapat ituon sa aming PRESS OFFICE: Contact.

Kung ikaw ay isang miyembro ng publiko at nais na ibahagi ang inyong kuwento sa media, mangyaring mag-email sa Contact.

 

Explanasyon ng Pagka-ama  |   Mga Serbisyo sa Pagsusuri ng DNA  |   Katanungan  |   Tungkol sa Amin  |   Kontakin Kami  |   Home