The Most Trusted Name in DNA Testing

mobile     location:
English
DNA Testing Philippines,dna testing

 1. Libreng Kit para sa Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Kapayapaan ng Isip
 2. DNA test habang buntis
 3. Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Legal na layunin
 4. Pagsusuri ng DNA para sa Imigrasyon
 5. Pagsusuri ng DNA sa Magkapatid


 • 100% Wastong Pagsusuri ng DNA Lahat ng DNA ay Sinusuri ng Dalawang Beses
  Alamin Pa
 • Paliwanag ng proseso ng pagsusuri sa pagka-ama
  Alamin Pa


 • ABO Blood Types can be used to calculate paternity?
  Alamin Pa
 • Eye colour can be used to determine paternity?
  Alamin Pa
 • Consent is require to test a person's DNA sample?
  Alamin Pa
 • DNA can be used to help solve crimes?
  Alamin Pa

Paliwanag ng Pagsusuri sa Pagka-ama

Ang DNA (deoxy ribonucleic acid) ay ang genetic blueprint na tumutukoy sa biyolohikal na katangian ng isang tao. Ang DNA ay matatagpuan sa lahat ng nucleated na selula sa katawan ng tao. Sa paglilihi, nakukuha ng bata ang kalahati ng kanyang DNA mula sa ina at kalahati mula sa ama. Ang natatanging kombinasyon na ito ng DNA, kapag sinuri, ay tutugma sa kanyang biyolohikal na magulang.

Kapag ang pagsusuri sa pagka-ama ay nagpakita na hindi tumutugma ang DNA ng anak sa diumano'y ama, siya ay excluded na 100% bilang biyolohikal na ama ng bata. Kapag ang DNA ng bata ay tumutugma sa DNA ng diumano'y ama, maaaring namin mapatunayan ang probabilidad ng pagka-ama ng 99% o mas mataas. Upang makarating sa isang probabilidad ng pagka-ama, kumukuha muna ng mga selula mula sa mga susuriin na partido. Ang mga selula ng pisngi ay kinokolekta mula sa bibig sa pamamgitan ng buccal swab. Sa laboratoryo, ang mga selula ay tinatanggal mula sa swab. Ang DNA mula sa mga selula na ito ay kinukuha para sa PCR analysis.

Sa PCR analysis, mga bilyon na kopya ng DNA marker ay nakikita mula sa DNA ng bata at sa diumano'y ama. Ito ay nagpapahintulot sa aming mga siyentista na suriin ang DNA mula sa napaka-kaunting sample.

Ang mga marker na ito ay sinusuri sa isang genetic analyzer. Nakikita ng genetic analyzer ang laki ng mga marker na nakita sa bawat sample. Bilang resulta, ang bawat sinuring partido ay magkakaroon ng isang genetic profile.

Ang DNA profile ng isang bata ay kakaiba -- kalahati ng mga marker ay tumutugma sa ina at kalahati sa ama. Kung ipinahayag na ang DNA marker ng diumano'y sinuring ama ay hindi tugma sa bata, ang taong iyon ay excluded bilang ama ng bata. Kung ang mga marker ay tumutugma, lumalaki ang probabilidad ng pagka-ama.

Ang pagsusuri ng DNA ay lubhang siyentipiko, at, gaya ng inyong narinig, ito ay lubhang wasto. Ang DNA Diagnostics Center ay kayang magsagawa nitong highly specialized na pagsusuri sa napaka-abot-kayang halaga dahil sa kanilang lubos na mahusay na laboratoryo. Maaasahan ninyo ang mga resulta ng pagsusuri sa pagka-ama mula sa DNA Diagnostics Center.

Cheap DNA Testing Philippines,Cheap dna testing

 

Explanasyon ng Pagka-ama  |   Mga Serbisyo sa Pagsusuri ng DNA  |   Katanungan  |   Tungkol sa Amin  |   Kontakin Kami  |   Home