The Most Trusted Name in DNA Testing

mobile     location:
English
Cheap dna paternity test Philippines,Cheap DNA Paternity Test

 1. Libreng Kit para sa Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Kapayapaan ng Isip
 2. DNA test habang buntis
 3. Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Legal na layunin
 4. Pagsusuri ng DNA para sa Imigrasyon
 5. Pagsusuri ng DNA sa Magkapatid


 • 100% Wastong Pagsusuri ng DNA Lahat ng DNA ay Sinusuri ng Dalawang Beses
  Alamin Pa
 • Paliwanag ng proseso ng pagsusuri sa pagka-ama
  Alamin Pa


 • ABO Blood Types can be used to calculate paternity?
  Alamin Pa
 • Eye colour can be used to determine paternity?
  Alamin Pa
 • Consent is require to test a person's DNA sample?
  Alamin Pa
 • DNA can be used to help solve crimes?
  Alamin Pa

Pagsusuri sa Kanunu-nunuan sa Panig ng Ina

Ang DDC ay nagaalok ng isang pagsusuri para sa kanunu-nunuan sa panig ng ina na magbubunyag ng iyong sinaunang heritage sa panig ng ina gamit ang pagsusuri ng iyong mitochondrial DNA (mtDNA). Ang pagsusuri na ito ay batay sa katunayan na parehong lalaki at babae ay nagmana ng mitochondrial DNA (na nakikita sa labas ng cell nucleus) mula sa kanilang ina lamang. Itong eksklusibong kontribusyon ng ating mga ina ay nagpapahintulot na sinagin ang lipi ng ina hanggang sa pinakunang maternal founder ng angkan at nilalagay ang isang indibidwal sa isang haplogroup (isa sa higit sa 20 pangunahing grupo na bumubuo sa sangkatauhan).


Paano ito gumagana?

Ang modernong sangkatauhan ay nagsimula sa Silangang Africa noong mga 175,000 taong nakaraan. Sa paglipas ng panahon, ang mga tao ay nagsimulang umalis sa Africa at lumipat at tumira sa ibang parte ng mundo. Dahil sa kanilang paglipat at pagtira sa iba’t ibang heograpikong lugar, ang kanilang DNA ay nagkaroon ng sariling natatanging markers o palatandaan na naglikha ng isang genetic record ukol sa paglipat sa buong mundo ng ating mga ninuno. Ang mga palatandaan o marker na ito ang tumutukoy kung saang haplogroup ikaw ay nabibilang, at kaugnay dito ang lugar na pinagmulan na nirerepresenta ng mga titik sa mapa sa ibaba.


Cheap dna paternity test Philippines,Cheap DNA Paternity Test

Ikaw ba ay may kaugnayan sa orihinal na mga taong lumipat sa Europa bago ang simula ng Ice Age (higit sa 20,000 taon na ang nakaraan)? O kaya ninuno mo ba ang mga mas bagong bisita galing sa Asya o sa Hilagang Africa? May kaugnayan ka ba sa isang kilalang makasaysayang tao? Alamin sa pamamagitan ng pag-order ng pagsusuri sa kanunu-nunuan sa panig ng ina.


Pagkolekta ng sample ng DNA

Ang sample na ginagamit para sa pagsusuri sa kanunu-nunuan sa panig ng ina ay kinokolekta gamit ang napakasimple at walang sakit na buccal swab technique. Ang buccal swab ay katulad lang sa cotton buds na karaniwang nakikita at ginagamit natin sa bahay. Apat na buccal swab ang ginagamit sa pagkolekta ng sample ng DNA. Ang mga swab na ito ay kinukuskos o pinapahid sa liib ng bibig sa gilid ng pisngi (2 swab sa bawat pisngi). Ang mosyon ng pagkuskos ay ang siyang nakakakolekta ng mga selula o cell na naglalaman ng DNA na ginagamit sa genetic test.

Kumpletong instruksyon ay nakasama sa DNA sample collection kit na inyong matatanggap kapag nag-order ng test.


Ano ang lalabas sa resulta ng Pagsusuri sa Kanunu-nunuan sa Panig ng Ina?

Nakatukoy sa iyong DNA test report ang haplogroup kung saan ka nabibilang na nirerepresenta ang mga lugar ng mundo kung saan nagmula ang mga ninuno mo. Ito rin ay naglalaman ng raw data para sa iyong mtDNA test, na maaari mong gamitin para sa karagdagang pananaliksik sa maraming pampublikong database at proyektotungkol sa kanunu-nunuan. Kasama sa packet ang:

 • Ang designasyon ng iyong haplogroup
 • Isang personalized na mapa kung saan ipinapakita ang paglalakbay ng iyong ninuno at kung saan sila unang lumipat at tumira sa mundo.
 • Ang iyong mtDNA raw data, na nakalista ang mga pagkakaiba sa pagitan ng iyong sequence at ng binago o revised Cambridge Reference Sequence.
 • Mga tunay na impormasyon tungkol sa iyong haplogroup, kasama ang bahagi ng mundo kung saan makakahanap ka ng iyong “genetic cousins” at sikat na mga taong kabilang sa haplogroup mo.

Cheap dna paternity test Philippines,Cheap DNA Paternity Test

Mag-order ng Pagsusuri sa Kanunu-nunuan sa Panig ng Ina

Mag-order online para masimulan ang proseso ng pagsusuri! Ang isang pagsusuri sa kanunu-nunuan sa panig ng ina ay nagkakahalagang Php 15,000 at makukuha mo ang resulta sa loob na 4-6 linggo mula pagkatanggap ng laboratoryo ng iyong sample.

 

Explanasyon ng Pagka-ama  |   Mga Serbisyo sa Pagsusuri ng DNA  |   Katanungan  |   Tungkol sa Amin  |   Kontakin Kami  |   Home