The Most Trusted Name in DNA Testing

mobile     location:
English

 1. Libreng Kit para sa Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Kapayapaan ng Isip
 2. DNA test habang buntis
 3. Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Legal na layunin
 4. Pagsusuri ng DNA para sa Imigrasyon
 5. Pagsusuri ng DNA sa Magkapatid


 • 100% Wastong Pagsusuri ng DNA Lahat ng DNA ay Sinusuri ng Dalawang Beses
  Alamin Pa
 • Paliwanag ng proseso ng pagsusuri sa pagka-ama
  Alamin Pa


 • ABO Blood Types can be used to calculate paternity?
  Alamin Pa
 • Eye colour can be used to determine paternity?
  Alamin Pa
 • Consent is require to test a person's DNA sample?
  Alamin Pa
 • DNA can be used to help solve crimes?
  Alamin Pa

Problem Solving Workbook ng DNA Diagnostics Centre

Ang problem solving workbook ng DNA Diagnostics Centre ay binuo upang maturuan ang mga konsumer ng pagsusuri ng DNA tungkol sa iba’t ibang pagsusuri ng DNA na ginagamit sa pagtukoy ng pagka-ama, magbigay ng pagkakakilanlan, at sa paglutas krimen.

Ang unang problema sa workbook na ito ay pinapakita kung paano malalaman mula sa DNA profile ng ina at ama ang kanilang anak. Ang pangalawang problema ay nagpapakita kung paano ginagamit ang mga DNA profile sa paglutas ng krimen. Ang pangatlong problema ay ginagamit upang makatulong sa mga tao sa pagintindi kung anong mga bagay ang naglalaman ng DNA, at anong mga bagay ang hindi.

Ang mga sagot ay nakikita sa ibaba ng bawat problema.


Aling bata (sa Figure 2) ang anak ng mga magulang (sa Figure 1)?

Alam mo ba na ang bawat tao ay may natatanging DNA profile? Sa pamamagitan ng pagtingin sa ilang mga iba’t ibang lokasyon sa iyong DNA, makikita mo ang isang pattern na nagpapakitang naiiba ka sa lahat. Sa karagdagan, nakukuha mo ang kalahati ng iyong DNA sa pareho mong magulang.

Sa pagtingin sa mga DNA profile sa ibaba, maaari mo ba matukoy kung aling bata (sa Figure 2) ang anak ng ama at ina (sa Figure 1)?

Figure 1: Ang DNA profile ng magulang

Mother's DNA
Locus 1: 10 12
Locus 2: 12 16
Locus 3: 24 28
Locus 4: 16 19
Father's DNA
Locus 1: 11 15
Locus 2: 10 14
Locus 3: 25 27
Locus 4: 15 19

Figure 2: Ang DNA profile ng tatlong bata

Christina's DNA
Locus 1: 10 15
Locus 2: 12 14
Locus 3: 24 27
Locus 4: 16 19
Katie's DNA
Locus 1: 11 14
Locus 2: 10 15
Locus 3: 25 29
Locus 4: 16 17
Billy's DNA
Locus 1: 14 16
Locus 2: 11 17
Locus 3: 23 29
Locus 4: 17 20

Sagot: Ang ina at ama ay mga magulang ni Christina. Iba ang magulang nila Billy at Katie.

Sa Locus 1, nakuha ni Christina ang 10 sa kanyang ina at 15 sa kanyang ama. Sa ibang Loci, matutukoy mo ba kung aling marker ang nakuha ni Christina sa kanyang ina at alin sa kanyang ama?


Kaninong DNA ang nasa lata ng biskwit?

Dahil ang lahat ng tao ay may kakaibang DNA profile, kapag nahawakan ng isang tao ang anumang bagay, nag-iiwan sila ng bakas na ebidensiya ng kanilang DNA na makakapag-link sa kanila sa lokasyon na iyon. Ang mga DNA na ebidensiya ay maaaring gamitin sa paglutas ng krimen sa pamamagitan ng pagpapakita na ang isang tao ay naroon sa lugar na pinangyarihan ng krimen.

Halimbawa, matapos makunan ng biskwit ang isang lata, sinuri para sa DNA ang lata ng biskwit. Sa ibaba, makikita mo ang DNA profile na nakuha mula sa lata. Sinasabi nila Billy, Christina at Katie na wala sa kanilang humawak sa lata.

Sa pagkumpara ng DNA profile na nakuha mula sa lata ng biskwit (Figure 3) sa DNA profile nila Billy, Christina, at Katie (Figure 4), masasabi mo ba kung sino ang humawak sa lata?

Figure 3: Ang DNA profile na nakuha mula sa lata ng biskwit

DNA on the biscuit tin
Locus 1: 11 14
Locus 2: 10 15
Locus 3: 25 29
Locus 4: 16 17

Figure 4: Ang DNA profile ng tatlong bata

Christina's DNA
Locus 1: 10 15
Locus 2: 12 14
Locus 3: 24 27
Locus 4: 16 19
Katie's DNA
Locus 1: 11 14
Locus 2: 10 15
Locus 3: 25 29
Locus 4: 16 17
Billy's DNA
Locus 1: 14 16
Locus 2: 11 17
Locus 3: 23 29
Locus 4: 17 20

Sagot: Ang DNA ni Katie ang tumutugma sa DNA na nahanap sa lata ng biskwit.


Alin sa mga bagay na nakalista sa ibaba ang naglalaman ng DNA, at alin ang hindi?

Masasabi mo ba lung alin sa mga sumusunod ang naglalaman ng DNA at alin ang hindi? Tandaan: DNA ay matatagpuan sa lahat ng bagay na may buhay. (Hint: 9 sa mga bagay sa ibaba ay naglalaman ng DNA, at 9 ang hindi)

Cat
Dog
Car
House
Chair
Tree
Mouse
Fork
Flower

Fish
Bus
Airplane
Truck
Monkey
Computer
Snake
Bug
BookSagot: Ang cat, dog, tree, mouse, flower, fish, monkey, snake, at bug ay naglalaman ng DNA.

 

Explanasyon ng Pagka-ama  |   Mga Serbisyo sa Pagsusuri ng DNA  |   Katanungan  |   Tungkol sa Amin  |   Kontakin Kami  |   Home