The Most Trusted Name in DNA Testing

mobile     location:
English
Cheap DNA Testing Philippines,Cheap dna testing

 1. Libreng Kit para sa Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Kapayapaan ng Isip
 2. DNA test habang buntis
 3. Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Legal na layunin
 4. Pagsusuri ng DNA para sa Imigrasyon
 5. Pagsusuri ng DNA sa Magkapatid


 • 100% Wastong Pagsusuri ng DNA Lahat ng DNA ay Sinusuri ng Dalawang Beses
  Alamin Pa
 • Paliwanag ng proseso ng pagsusuri sa pagka-ama
  Alamin Pa


 • ABO Blood Types can be used to calculate paternity?
  Alamin Pa
 • Eye colour can be used to determine paternity?
  Alamin Pa
 • Consent is require to test a person's DNA sample?
  Alamin Pa
 • DNA can be used to help solve crimes?
  Alamin Pa

DNA Diagnostics Centre Tsart ng Pagkamana ng Kulay ng Mata

Ang tsart sa pagkamana ng kulay ng mata ng DNA Diagnostics Centre ay base sa isang teorya na bumabalik sa taong 1800. Ito ay hindi isang maaasahang paraan ng pagdetermina ng pagka-ama.

Ang DNA Diagnostics Centre ay nagbibigay nitong tsart ng pagkamana ng kulay ng mata bilang isang pang-edukasyon na serbisyo para sa aming mga bisita. Sa mga naghahanap ng mas wastong determinasyon sa pagka-ama para sa personal man o legal na layunin, ay hinihikayat namin na mag-order kayo sa alinman sa pribadong pagsusuri ng DNA sa pagka-ama o sa pagsusuri sa pagka-ama para sa legal na layunin.

Ang DNA Diagnostics Centre ay nagbibigay nitong tsart ng pagkamana ng kulay ng mata bilang isang pang-edukasyon na serbisyo para sa aming mga bisita. Sa mga naghahanap ng mas wastong determinasyon sa pagka-ama para sa personal man o legal na layunin, ay hinihikayat namin na mag-order kayo sa alinman sa pribadong pagsusuri ng DNA sa pagka-ama o sa pagsusuri sa pagka-ama para sa legal na layunin.

Ang tsart para sa pagkamana ng kulay ng mata ay ginagamit sa pagdetermina sa isa sa sumusunod:

 1. Ang posibleng kulay ng mata ng bata kapag alam ang mga kulay ng mata ng ama at ng ina, o
 2. Ang mga posibleng kulay ng mata ng ama kapag alam ang kulay ng mata ng ina at ng anak.

Ang kulay ng mata ay kilala sa pagkakaroon ng isang pattern ng polygenic na pagkamana,na posibleng pinamamahalaan ng 6 o higit pa na genes. Mayroong ding 6 na iba’t ibang kulay ng mata na inilarawan. Karaniwang, ang mas madilim na kulay ay ang nangingibabaw sa bawat isa sa 6 na gene, at kapag ikaw ay may mas maraming dominanteng allele, mas madilim ang kulay ng iyong mga mata. Ang iba't ibang kulay ng mata at bilang ng mga dominanteng allele na minumungkahi sa teoryang ito ay ipinapakita sa ibaba.

DNA Diagnostics Centre Tsart ng Pagkamana ng Kulay ng Mata:

Light blue 0 dominanteng allele
Blue 1 dominanteng allele
Blue-green 2 dominanteng alleles
Hazel 3 dominanteng alleles
Light brown 4 dominanteng alleles
Brown 5 dominanteng alleles
Dark brown / black 6 dominanteng alleles

Karaniwang, base sa teoryang ito:

 • 2 magulang na light blue ang kulay ng mata ay hindi maaaring magkaroon ng anak na may blue o mas madilim na kulay ng mata.
 • 2 magulang na blue ang kulay ng mata ay maaaring magkaroon ng anak na may kulay ng mata na blue-green o mas maliwanag, ngunit hindi hazel o ibang mas madilim na kulay.
 • 2 magulang na may blue-green na mata ay maaaring magkaroon ng anak na may light brown o mas maliwanag na kulay ng mata, ngunit hindi brown o ibang mas madilim na kulay.
 • 1 magulang na light brown ang mata at 1 may blue-green na mata ay maaaring magkaroon ng anak na may anumang posibleng kulay ng mata.
 • 2 magulang na may dark brown o black na maya ay maaaring magkaroon ng anak a may anumang posibleng kulay na mata (ngunit ito ay malabong mangyari na ang anak nila ay magkaroon ng maliwanag na kulay ng mata tulad ng blue o light blue).

Panghuli, ang kulay ng mata ay kadalasang mas maliwanag sa kapanganakan at nagiging kanyang tunay na kulay makalipas ang 1 o 2 taon. Ang pagkakaiba-iba ay maaari ding mangyari ng paminsan.

Ang teoryang ito ay nabuo sa mga huling taon ng 1800, na nagpapakita ng

 • kung paano ang mga pattern ng pagkamana ay naiintindihang mabuti (ng ilan) noong panahon na iyon, at,
 • na ang kulay ng mata ay, sa ngayon (kahit na may human genome sequence), ay mahirap makatukoy dahil sa kanyang pattern ng polygenic na pagkamana.

Sa pagtatapos, ang kulay ng mata ay hindi isang maaasahan o wastong paraan sa pagdetermina ng pagka-ama ng isang bata.

Para sa 100% kawastuhan sa pagdetermina ng pagka-ama, ang DNA Diagnostics Centre ay nagaalok ngpagsusuri sa pagka-ama para sa kapayapaan ng isip pati narin ang pagsusuri ng pagka-ama para sa legal na layunin.

 

Explanasyon ng Pagka-ama  |   Mga Serbisyo sa Pagsusuri ng DNA  |   Katanungan  |   Tungkol sa Amin  |   Kontakin Kami  |   Home