The Most Trusted Name in DNA Testing

mobile     location:
English
Cheap DNA Testing Philippines,Cheap dna testing

 1. Libreng Kit para sa Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Kapayapaan ng Isip
 2. DNA test habang buntis
 3. Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Legal na layunin
 4. Pagsusuri ng DNA para sa Imigrasyon
 5. Pagsusuri ng DNA sa Magkapatid


 • 100% Wastong Pagsusuri ng DNA Lahat ng DNA ay Sinusuri ng Dalawang Beses
  Alamin Pa
 • Paliwanag ng proseso ng pagsusuri sa pagka-ama
  Alamin Pa


 • ABO Blood Types can be used to calculate paternity?
  Alamin Pa
 • Eye colour can be used to determine paternity?
  Alamin Pa
 • Consent is require to test a person's DNA sample?
  Alamin Pa
 • DNA can be used to help solve crimes?
  Alamin Pa

ABO Blood Type Calculator ng DNA Diagnostics Centre

Habang ang ABO blood type calculator ng DNA Diagnostics Centre ay maaaring gamitin upang masabi ang mga posibilidad ng pagka-ama, ito ay hindi konklusibong paraan ng pagtukoy ng pagka-ama na pwedeng gamitin para sa legal na layunin at hindi ito maaaring gamitin bilang ebidensiya sa korte. Ang pagsusuri ng DNA para sa pagka-ama ay ang tanging paraan ng pagdetermina ng pagka-ama sa isang bata. Mangyaring bisitahin ang aming mga pahina ng Legal na Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama at Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Kapayapaan ng Isip para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagsusuri sa pagka-ama.

Ang ABO blood type calculator ay ginagamit sa pagtukoy sa isa sa sumusunod:

 1. Ang mga posibleng ABO blood type ng bata kapag ang blood type ng ina at ng ama ay alam (itaas na tsart)
 2. Ang mga posibleng ABO blood type ng ama kung ang blood type ng ina at ng anak ay alam (ibabang tsart)

DNA Testing Philippines,dna testing

Ang mga ABO blood type ay maaaring maging mahirap maunawaan. Ito ay dahil sa katotohanan na ang O-type na antigen ay natatago sa pagkakaroon ng A- o B-type na antigen. Ito ay pinapaliwanag sa susunod na tsart, kung saan ipinapakita ang iba’t ibang genotype na bumubuo sa mga blood type.

Genotype (DNA) Blood Type
AO or AA A blood type
AB AB blood type
BO or BB B blood type
OO O blood type

Halimbawa, ang dalawang magulang na may O blood type ay maaari lamang magkaroon ng anak na may O blood type. Ang dalawang magulang na may parehong A blood type ay maaaring magkaroon ng anak na may A o O na blood type. Ang dalawang magulang na may B blood type ay maaaring magkaroon ng anak na may B o O na blood type. Ang isang magulang na A blood type at isang may B blood type ay maaaring magkaroon ng anak na may A, B, AB o O na blood type. Kung ang isang magulang ay may A blood type at ang isa ay may AB blood type, sila ay maaaring magkaroon ng anak na may A, B, o AB na blood type. Kung ang isang magulang ay may A blood type at ang isa ay may O blood type, maaaring maging A o O ang blood type ng anak nila.

Rh Positive (Rh+) at Negative (Rh-) na Blood Type

Ang Rh (+/-) factor ay namamanang magkahiwalay sa ABO na blood type. Gaya ng epekto ng pagtago ng O gene sa mga ABO blood type, ang Rh negative (Rh-) gene ay siya ring natatago sa pagkakaroon ng Rh positive (Rh+) na genotype. Kung kaya’t, ang isang tao ay maaaring mayroong Rh+ blood type at mayroon ding Rh- gene. (Tignan ang tsart sa ibaba) Sa karagdagan, ang dalawang magulang na may Rh+ blood type ay maaaring magkaroon ng anak na may Rh- blood type.

Genotype (DNA) Blood Type
(+, -) or (+, +) Rh +
(-, -) Rh -

Ang DNA Diagnostics Centre ay nagbibigay nitong ABO blood type calculator bilang isang libreng serbisyo sa aming mga bisita. Para sa 100% wasto at konklusibong resulta, nirerekomenda namin na kayo ay:

 1. Tumawag para sa pagkuha ng pribadong pagsusuri sa pagka-ama, o
 2. Kumuha ng isang legal na pagsusuri ng DNA sa pagka-ama

 

Explanasyon ng Pagka-ama  |   Mga Serbisyo sa Pagsusuri ng DNA  |   Katanungan  |   Tungkol sa Amin  |   Kontakin Kami  |   Home