The Most Trusted Name in DNA Testing

mobile     location:
English

 1. Libreng Kit para sa Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Kapayapaan ng Isip
 2. DNA test habang buntis
 3. Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Legal na layunin
 4. Pagsusuri ng DNA para sa Imigrasyon
 5. Pagsusuri ng DNA sa Magkapatid


 • 100% Wastong Pagsusuri ng DNA Lahat ng DNA ay Sinusuri ng Dalawang Beses
  Alamin Pa
 • Paliwanag ng proseso ng pagsusuri sa pagka-ama
  Alamin Pa


 • ABO Blood Types can be used to calculate paternity?
  Alamin Pa
 • Eye colour can be used to determine paternity?
  Alamin Pa
 • Consent is require to test a person's DNA sample?
  Alamin Pa
 • DNA can be used to help solve crimes?
  Alamin Pa

Alam mo ba na tamang pahintulot ay iniaatas para sa isang testDNA?

DNA Testing Philippines,dna testing Upang maprotektahan ang privacy ng publiko at ng iba pang mga karapatan pagdating sa pagsusuri ng DNA, lehislasyon na nangangailangan ng pahintulot ay isinatupad sa mga kagawaran ng pamahalaan. Kung kaya’t, pahintulot ay kinakailangan sa sumusunod:

 • Sa pagsuri ng DNA mula sa isang indibidwal, pahintulot mula sa nasabing indibidwal ay kinkailangan.
 • Kung ang indibidwal ay isang bata (mababa sa 18 taon), isang taong may resposibilidad bilang magulang ay kinakailangan magbigay ng pahintulot.

Pahintulot ay kinkailangan upang maisagawa ang pagsusuri ng DNA. Karagdagan sa pahintulot, hinihikayat naming na ang lahat ng partido ay may kaalaman tungkol sa pagsusuri at sa mga potensyal na resulta nito. An gaming mga espesyalista ay laging handa upang sagutin ang anumang katanungan mayroon kayo, at marami din kayong makikitang impormasyon sa website na ito. Nirerekomenda namin ang maingat na pagsaalang alang ninyo sa sumusunod kapag pinag-iisipang magpagawa ng pagsusuri ng DNA:

 • Ang proseso ng pagsusuri. Sa madaling sabi, ang mga sample para sa pagsusuri ng DNA ay kadalasang kinukuha sa pamamagitan ng buccal swab, isang walang sakit at walang panganib na paraan. May ibang kaso na kinakailangan ng ibang paraan ng pagkolekta ng sample, tulad ng pagkolekta ng dugo. Ang mga sample ng DNA ay pinapadala sa aming laboratory, kung saan ang DNA ng mga sinuring partido ay sinusuring mabuti para sa pagtugma sa ilang lokasyon. Kinukumpleto ng laboratory ang pagsusuri at pagtatasa sa5-7 araw ng trabaho (working days). Binibigay naming ang agad ang resulta sa pamamagitan ng sulat o email, depende sa kagustuhan ng kliyente. Pinabilis na pagsusuri at paghahatid ng resulta ay mga opsyon na available din.
 • Mga taong kasangkot. Hinihikayat naming ang ina at ang umano’y ama na magpasuri sa isang pagsusuri sa pagka-ama. Ito ang pinakamahusay na senaryo para sa pagsusuri, dahil sa ganiong paraan ang genetikong impormasyon mula sa ina ay nalalaman at magagamit sa kalkulasyon ng pagka-ama. Subalit, kung ang partisipasyon ng ina ay hindi possible, maaari parin magawa ang pagsusuri nang walang sample ng ina at makapagbibigay pa rin ng konklusibong resulta.
 • Implikasyon ng resulta. Naiintindihan namin na ang resulta ng pagsusuri ng DNA ay maaaring magbigay ng implikasyon na makakapagpabago ng buhay ng mga taong kasalukuyang kasangkot, pati narin sa mga taong hindi pa nasasangkot. Mangyaring mag-alok ng panahon upang isaalang-alang ang posibleng implikasyon para sa iyo at sa iyong pamilya ng isang positibo o negatibong resulta mula sa pagsusuri sa pagka-ama

Kung mayroon kayong katanungan tungkol sa pahintulot o sa aming mga serbisyo ng pagsusuri ng DNA, mangyaring tumawag sa (02) 5462904 o mag-email sa amin sa uk_ddc@dnacenter.com.

 

Explanasyon ng Pagka-ama  |   Mga Serbisyo sa Pagsusuri ng DNA  |   Katanungan  |   Tungkol sa Amin  |   Kontakin Kami  |   Home