The Most Trusted Name in DNA Testing

mobile     location:
English
Cheap DNA Testing Philippines,Cheap dna testing

 1. Libreng Kit para sa Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Kapayapaan ng Isip
 2. DNA test habang buntis
 3. Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Legal na layunin
 4. Pagsusuri ng DNA para sa Imigrasyon
 5. Pagsusuri ng DNA sa Magkapatid


 • 100% Wastong Pagsusuri ng DNA Lahat ng DNA ay Sinusuri ng Dalawang Beses
  Alamin Pa
 • Paliwanag ng proseso ng pagsusuri sa pagka-ama
  Alamin Pa


 • ABO Blood Types can be used to calculate paternity?
  Alamin Pa
 • Eye colour can be used to determine paternity?
  Alamin Pa
 • Consent is require to test a person's DNA sample?
  Alamin Pa
 • DNA can be used to help solve crimes?
  Alamin Pa
Ancestry DNA Lineage Tests

Kit ng Pagkolekta ng DNA  •  Sertipikasyon ng Pagsusuri
 •  Manual ng Resulta

Kanunu-nunuan sa Pamamagitan ng Pagsusuri ng DNA

Ikaw ay natatangi – alamin ang iyong nakaraan sa pamamagitan ng iyong DNA! Tuklasin ang higit pa tungkol sa iyong sarili at ang iyong pamilya sa pamamagitan ng aming eksklusibong pagsusuri ng DNA. Ang aming pagsusuri na AncestrybyDNA™ ay maaaring gamitin sa sumusunod:

 • Gamitin bilang unang hakbang sa pagtuklas ng iyong mga ninuno—para sa mga interesado sa kanilang kasaysayan, mga masigasig na genealogist, mga indibidwal na inampon, o para dun sa mga tunay na interesado sa background ng kanilang kanunu-nunuan.
 • Gamitin bilang isang siyentipikong instrumento sa pagkumpirma ng mga natuklasan sa iyong genealogy research o sa pagdetermina ng bagong impormasyon tungkol sa kasaysayang ng iyong pamilya.
 • Gamitin bilang isang aid ng masayang edukasyon para sa mga magulang, lolo at lola, at mga miyembro ng pamilya na gustong magbahagi ng kasaysayan ng kanilang pamilya sa kanilang mga anak, kamag-anak at kaibigan – habang natututunan ang lahat tungkol sa DNA!

Ang iyong DNA ay maaaring maglaman ng impormasyon na hindi mo dati naisip o namalayan habang sinasaliksik ang iyong family tree.Pagsusuri ng DNA para sa Lahi
ng Kanunu-nunuan

Ancestry DNA Lineage Tests


Pagsusuri ng Lahi sa Pagka-ama (Y-STR)

Ang pagsusuri ng lahi sa pagka-ama ay tinutukoy kung anong ruta ng migrasyon ang tinahak ng iyong sinaunang ninuno sa pagka-ama.
I-click para sa karagdagang kaalaman

 

Maternal Lineage (mtDNA) Testing

Ang pagsusuri ng lahi sa pagka-ina ay tinutukoy kung anong ruta ng migrasyon ang tinahak ng iyong sinaunang ninuno sa pagka-ina.
I-click para sa karagdagang kaalaman

Ancestry DNA Lineage Tests

Explanasyon ng Pagka-ama  |   Mga Serbisyo sa Pagsusuri ng DNA  |   Katanungan  |   Tungkol sa Amin  |   Kontakin Kami  |   Home