The Most Trusted Name in DNA Testing

mobile     location:
English
Cheap DNA Testing Philippines,Cheap dna testing

 1. Libreng Kit para sa Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Kapayapaan ng Isip
 2. DNA test habang buntis
 3. Pagsusuri ng DNA sa Pagka-ama para sa Legal na layunin
 4. Pagsusuri ng DNA para sa Imigrasyon
 5. Pagsusuri ng DNA sa Magkapatid


 • 100% Wastong Pagsusuri ng DNA Lahat ng DNA ay Sinusuri ng Dalawang Beses
  Alamin Pa
 • Paliwanag ng proseso ng pagsusuri sa pagka-ama
  Alamin Pa


 • ABO Blood Types can be used to calculate paternity?
  Alamin Pa
 • Eye colour can be used to determine paternity?
  Alamin Pa
 • Consent is require to test a person's DNA sample?
  Alamin Pa
 • DNA can be used to help solve crimes?
  Alamin Pa

Kawastuhan at Probabilidad ng DNA Testing

Sa larangan ng pagsusuri sa pagka-ama, and mga salitang/ katagang accuracy o kawastuhan at probabilidad ay madalas nakakalito.

 • Ang accuracy o kawastuhan ay isang sukatan kung saan nasasabing tama ang pagsusuri. Ito rin ay ang paglalarawan ng kalidad ng proseso ng pagsusuri at ng mga taong gumagawa ng pagsusuri.
 • Ang probability o probabilidad ay ang indikasyon ng posibleng biyolohikal na relasyon ng mga sinuri.

Ang mga salita o katagang ito ay may karagdagang paliwanag pa.

Accuracy o Kawastuhan

Ang Genetic testing o pagsusuri mula sa DDC ay 100% na wasto dahil:

 • Ang inyong DNA ay sinusuri ng dalawang beses. Ang mga sample ng bawat kaso ay pinoproseso ng dalawang magkaibang grupo o team at pagkatapos ay ikinukumpara upang masiguro na magkapareho ang resulta. Sa paraang ito, binabawasan nito ang posibilidad ng pagkakamali na maaaring nagmula sa pagkuha ngsa maling sample o kontaminasyon ng samp na maaaring humantong sa maling eksklusyon (isang hindi wastong ulat na ang sinuring lalaki ay hindi ang ama).
 • Ang mga kawani sa aming laboratoryo ay pawang mga eksperto. Ang mga siyentipiko sa aming laboratoryo ay may mga dekada ng karanasan sa larangan ng pagsusuri ng genetiko (genetic testing) at sila rin ay dalubhasa sa pagbibigay ng wastong interpretasyon sa pagsusuri ng DNA. Bawat pagsusuri ay inaaral mabuti ng isang ekspertong may PhD bago mailabas ang resulta.
 • Isang pinalawig na pagsusuri ay ginagawa kapag kinailangan. Kapag kailangan, gumagamit ang laboratoryo ng karagdagang DNA markers upang masiguro ang kawastuhan ng resulta. Itong karagdagang pagsusuri ay kapakipakinabang kapag nahaharap sa mga kakaibang sitwasyon tulad ng genetic mutation o kaya kapag ang umano’y mga magulang ay may kaugnayan.
 • Ang aming laboratoryo ay estado ng sining. Ang aming laboratoryo ay gumagamit ng mga pinakabagong teknolohiya sa pagsuri ng DNA. Ang PCR thermal cyclers, robotic systems at general analysers na ginagamit sa pagsusuri ng DNA ay tumutulong na mabawasan ang posibilidad ng pagkakamali ng tao ng sa gayon ay masiguro ang kawastuhan ng resulta ng pagsusuri.

Walang ibang laboratoryo ang makatotohanang makagagawa ng lahat ng mga pag-angkin sa itaas.

Probabilidad

Kapag nakuha mo ang iyong resulta ng paternity test o pagka-ama, makikita mo ang Probabilidad ng pagka-ama. Ang halaga na ito ay nagpapahiwatig ng posibilidad ng pagiging biyolohikal na ama ng taong ginawan ng pagsusuri.

 • Ang Probabilidad ng Pagka-ama na 99% o mas mataas pa na halaga ay nagpapahiwatig na ang di umano’y ama na ginawan ng pagsusuri ay hindi excluded bilang biyolohikal na ama ng bata. Madalas namin nakakamit ang probabilidad ng 99.99% sa aming pagsusuri ng pagka-ama.
 • Ang Probabilidad ng Pagka-ama na 0% ay nagpapahiwatig na ang di umano’y ama ay hindi ang biyolohikal na ama ng bata.

Tandaan: Kapag ang isang diumano’y ama ay hindi excluded bilang biyolohikal na ama, ang Probabilidad ng Pagka-ama ay laging 99% o higit pa (kadalasan ay 99.99% o mas mataas). Ang porsiyentong ito ay base sa kalkulasyon na ginagawa gamit ang isang database ng populasyon para matukoy ang probabilidad ng kaugnayan. Hindi namin magagarantiya ang isang probabilidad ng 100%. Para makamit ito, kakailanganin namin suriin at i-exclude ang lagat ng lalaki sa mundo.

Ang resulta ng ibang pagsusuri ng DNA sa pampamilyang relasyon ay magprepresenta ng similar na probabilidad. Halimbawa, ang isang pagsusuri sa pagka-lolo at lola ay magpapakita ng isang Probabilidad ng Pagka-lolo at lola. Ang isang pagsusuri sa pagka-ina ay magpapakita ng isang Probabilidad ng Pagka-ina. Maaari mong basahin ang mga numerong ito sa parehong paraan na inilarawan sa itaas.

Sa pagtatapos, kapag lumabas ang resulta na may probabilidad na halaga ng 99% (o mas mataas) o 0%, maaari kang maging panatag na ang resulta ng pagsusuri ay 100% wasto.

 

Explanasyon ng Pagka-ama  |   Mga Serbisyo sa Pagsusuri ng DNA  |   Katanungan  |   Tungkol sa Amin  |   Kontakin Kami  |   Home